Menu up

MÍŠŮV MRAZÁK VZPOMÍNEK2013

Použité technologie

Grafický návrh facebookové aplikace "Míšův mrazák vzpomínek". Zpracováno pro FOR INTERNET s. r. o.