Menu up

MÍ­ŠŮV MRAZÁK VZPOMÍ­NEK2013

Použité technologie

Grafický návrh facebookové aplikace "Mí­šův mrazák vzpomí­nek". Zpracováno pro FOR INTERNET s. r. o.