Menu up

KONEčNěPADESáT.CZ2009

Použité technologie

Grafický návrh portálu, tvorba šablony a napojení na redakční systém. Zpracováno pro MPresent s. r. o.

http://konecnepadesat.cz/