Menu up

BLURAYDISK.CZ2008

Použité technologie

Grafický návrh webu a tvorba šablony pro server Bluraydisk.cz zaměřujícího se na propagaci filmů na blu-ray nosičích. Zpracováno pro MPresent s. r. o.